Chandlers Diwrnod Santes Dwynwen Menu

Friday 25th Jan 2019 £25.00 per person

Starters / Cyrsiau Cyntaf

Homemade roasted tomato, butternut squash & Cardamom soup, served with a warm crusty roll & butter

Cawl cartref o domatos wedi’u rhostio, pwmpen cnau menyn a chardamom, yn cael ei weini gyda rhôl grystiog a menyn

~~~

Chilled Parisienne of melon, served with Winter berries, passionfruit & our homemade raspberry sorbet

Melon Parisienne oer, yn cael ei weini gydag aeron y Gaeaf, granadila a’n sorbed mafon coch cartref

~~~

Chandler’s juicy prawns tossed through our own special Marie Rose sauce and served on a bed of shredded lettuce.

Who doesn’t love a prawn cocktail?

Corgimwch suddlon Chandlers wedi eu troi a’u trosi yn ein saws Marie Rose arbennig ein hunain a’u gweini ar wely o letus wedi’u torri’n fân A oes yna unrhyw un nad yw wrth ei fodd â choctêl corgimwch?

~~~

Arwel’s homemade smooth chicken liver & brandy pate, served with toasted herb crostini’s & our caramelised onion chutney

Pâté cartref Arwel o iau cyw iâr a brandi, yn cael ei weini gyda chrostini perlysiau wedi’u tostio, a’n siytni ein hunain o nionod wedi’u carameleiddio

~~~

Deep fried breaded goats’ cheese with mango chutney, served with a crisp salad garnish

Caws gafr mewn briwsion wedi’i ffrio’n ddwfn, a siytni mango, yn cael eu gweini gyda garnais o salad crensiog

~~~

Salt & pepper sweet chilli garlic squid served inside a poppadum on a nest of salad leaves

Sgwid garlleg tsili melys gyda halen a phupur, yn cael ei weini y tu mewn i bopadom ar nyth o ddail salad

Main Courses / Prif Gyrsiau

Speciality Portuguese Style Lamb Espetada; Tender pieces of Welsh lamb marinated with honey, rosemary & mint

served on a vertical skewer, drizzling with garlic & herb butter, served with seasonal salad, fried polenta & homemade chips

Saig arbennig o Espetada Cig Oen yn Null Portiwgal; darnau brau o gig oen Cymreig wedi’u marinadu mewn mêl, rhosmari a mintys ac yn diferu o fenyn garlleg a pherlysiau, yn cael eu gweini ar sgiwer fertigol gyda salad tymhorol, polenta wedi’i ffrio a sglodion cartref

~~~

Venison, mushroom & tarragon pie with a rich Red Shiraz wine sauce, enclosed in puff pastry

Pei o gig carw, madarch a tharagon, gyda saws gwin Red Shiraz cyfoethog, wedi’u hamgáu mewn crwst pwff

~~~

Pan fried medallions of pork fillet with a caramelised apple & Calvados Sauce, served with black pudding croutons

Medalau o ffiled porc wedi’u ffrio mewn padell â saws o afalau wedi’u carameleiddio a Calvados, yn cael eu gweini gyda chrwtons o bwdin gwaed

~~~

Poached fillet of salmon with a dill, cucumber white wine sauce, served with a crisp potato cake

Ffiled eog wedi’i photsio, gyda saws gwin gwyn ciwcymbr a dil, yn cael ei gweini gyda chacen datws grimp

~~~

(£6.00 extra supplement) Local Welsh Char Grilled 10oz sirloin Steak

Served with Perl Las & Wholegrain Mwstad Mel sauce or Served with Brandy & Peppercorn sauce

(£6.00 yn ychwanegol) Stecen syrlwyn 10 owns Gymreig, Leol wedi’i Golosgi

Yn cael ei gweini gyda Perl Las a saws Mwstard Mêl Hadau Cyfan neu saws Brandi a Grawn Pupur

~~~

(V) Homemade hazelnut, roasted pepper & brown rice nut roast, served with a rich cherry tomato, bell pepper sauce

(V) Rhost cnau o gnau cyll, puprynnau wedi’u rhostio a reis brown, yn cael ei weini gyda saws cyfoethog o domatos ceirios a phuprynnau cloch

~~~

All the above meals are served with fresh seasonable vegetables & new potatoes Or hand cut chips

Sweet crispy, salt & pepper chicken with a Szechwan sauce, served with special mushroom, egg fried rice

Mae’r holl seigiau uchod yn cael eu gweini gyda llysiau tymhorol ffres a thatws newydd Neu sglodion wedi’u torri â llaw

Cyw iâr halen a phupur melys, crimp, gyda saws Szechwan, yn cael ei weini gyda reis wedi’i ffrio gydag wy a madarc

All our Desserts are home made / Mae pob un o’n Pwdinau yn cael eu gwneud gartref

Warm Fruit crumble served with creamy vanilla custard

Crymbl Ffrwythau Cynnes yn cael ei weini gyda chwstard fanila hufennog

~~~

Chandlers signature Raspberry Creme Brulee sealed with a crisp caramelised sugar crust, served with an almond thin biscuit

Crème Brûlée Mafon Coch unigryw Chandlers, wedi’i selio â chrwst crimp o siwgr wedi’i garameleiddio, yn cael ei weini gyda bisged almon denau

~~~

Arwel’s Special Citrus Lemon & Lime Cheesecake, served with our fresh strawberry ice cream

Cacen Gaws Lemon a Leim Sitrws (Saig Arbennig gan Arwel), yn cael ei gweini gyda’n hufen iâ mefus ffres

~~~

Banana toffee Eton mess filled with our homemade banana ice cream, rich warm toffee sauce, freshly whipped cream sprinkled with mini fudge bites & Cadbury flake

Eton Mess taffi banana wedi’i lenwi â’n hufen iâ banana cartref, saws taffi cynnes cyfoethog a hufen ffres wedi’i chwipio, a’i ysgeintio â thameidiau bach o gyffug a Cadbury Flake

~~~

Warm sticky toffee & pecan nut pudding with our rich toffee sauce served with Chandlers vanilla pod ice cream

Pwdin taffi gludiog a chnau pecan cynnes, gyda’n saws taffi cyfoethog ein hunain, yn cael ei weini gyda hufen iâ coden fanila Chandlers

~~~

Warm chocolate brownie with our rich Belgium chocolate sauce served with our vanilla pod ice cream

Browni siocled cynnes gyda’n saws siocled Belgaidd cyfoethog, yn cael ei weini gyda’n hufen iâ coden fanila